Piirkonna väärtused Supilinna näitel

Seni on kinnisvara ostuotsuse langetamisel peetud üheks olulisemaks teguriks kaugust poest, lasteaiast ja töökohast ehk kehtib kuldreegel asukoht-asukoht-asukoht. Üha enam väärtustatakse elukoha valikul ka piirkonna sisemist energiat ehk väärtust, mida loob kogukond minu elukohas. Järjest rohkem tunnevad inimesed, et elupiirkond on nende jaoks midagi enamat kui koht kus elada. See on koht, kuhu on kogenenud erineva maailmavaadete ja põhimõtetega inimesed ning neid ühendab üks väärtus, mida tuleb hoida ja austada. See väärus võib väljenduda piirkonna miljöö ja arhitektuurse ilme säilitamises või ka naabrite omavaheliste heade suhete hoidmises. Nende ühiste väärtuste hoidmiseks on loodud asumiseltse üle Eesti – Uue Maailma ja Telliskivi seltsid Tallinnas, Supilinna ja Karlova seltsid Tartus, jt.

"Praktikult üliõpilasele" sarja esimeses avaloengus rääkis Supilinna väärtustest Supilinna seltsi esimees Mart Hiob. Mart tegi väikese ringkäigu Supilinnas ja selgitas, mis on Supilinna väärtus sealsetele elanikele. Räägiti Supilinna seltsi tegemistest ning nende rollist Supilinna edaspidisel arengul. Samuti arutati konfliktidest uute hoonete rajamisest supilinnlaste ja kohaliku omavalistuse vahel.

Külma trotsides oli kohale tulnud ca 20 huvilist.

Loeng toimus Eesti Maaülikooli Linnaplaneerimise kursuse raames. Juhendav õppejõud lektor Kärt Pill, MSc, kontakt kart.pill@emu.ee