Registreeru

1. Liitumistingimused » 2. Konto loomine

 

MTÜ KinnisvaraMagnaadid Liikmemaksu tasumise kord.

 

Käesoleva dokumendi eesmärgiks on määratleda MTÜ KinnisvaraMagnaatide (KVM) liikmemaksu tähtajad ja suurused.

1. Liikmeks astumisel võtab liige endale põhikirjast tuleneva kohustuse tasuda liikmemaksu.

2. Liikmemaksu suurus ühes aastas on 40 eurot, soodusliikmemaks on ühes aastas 20€.

3.  Liikmemaksu tasutakse ühe aasta kaupa, vastava avalduse tegemisel on võimalik tasuda liikmemaksu nii kvartali kui ka poolaasta kaupa.

4. Liikmeks astumise tasu 10 eurot on ühekordne ja tasutakse liikmeks astumisel koos liikmemaksuga

5. Kui liikmeks astutakse aasta keskel, arvestatakse liikmemaksu kuupõhiselt 3,33 €/kuu ja soodusliikmemaksu puhul 1,67 €/kuu.

6.  Soodusliikmemaksu õiguslased on:

6.1   Statsionaarõppes täiskoormusega õppivad üliõpilased

6.2  Lapsehoolduspuhkusel ja/või kuni 3a laste vanemad

6.3   Vahetusüliõpilased

6.4   Ajateenistuses olevad liikmed

7. Juhatus väljastab liikmetele iga aasta teise kuu alguses arved liikmemaksu tasumiseks, kvartali või poolaasta arvestuse korral vastavalt siis iga kvartali teisel kuul või poolaasta iga teisel kuul.

8. Liikmemaksu arve tasumise tähtaeg on üks kuu arve esitamisest liikmele. Tähtaja ületamisel saadetakse liikmele arve ja teatis summa suuruse kohta.

9. Liikmemaksu võlglastele tuletatakse nende kohustust meelde. Kui arve tasumise tähtaeg on ületatud kolm kuud, siis on juhatusel õigus liige ühingust välja arvata. Liikmel on kohustus enne nimekirjast kustutamist tasuda tekkinud võlgnevus.  

10. Juhatus peab kustutatud liikmete kohta nimekirja. Kui KVM endine liige soovib taas KVM-ga liituda, tuleb tal eelnevalt tasuda vana võlgnevus.

11. Avalduse alusel on võimalik liikmeskonnast välja astuda. Juhul, kui liikmel on tekkinud liikmemaksu tasumisel võlgnevus, on tal kohustus enne nimekirjast kustutamist võlgnevus kustutada.

12.  KVM juhatus vaatab vähemalt üks kord aastas üle liikmemaksu võlglaste nimekirja.

 

Vastu võetud 15.02.2014 KVM üldkoosolekul.