Sümboolika

Väljaanded, millel kasutatakse Ühingu sümboolikat ja mis on Ühingu nimel koostatud, peavad olema eelnevalt Ühingu juhatuse otsusega heaks kiidetud. Ühingu logo ja muu sümboolika kasutamise ja käsutamise korra kehtestab Ühingu juhatus.  Logo põhitooniks on heleroheline (R=162; G=191; B=47). Sama tooni on ka logol olev tekst KinnisvaraMagnaadid. Tähekombinatsioon KVM on kirjutatud valge tooniga. Ühingu logo ja muud sümboolikat tuleb alati kasutada selliselt, et mitte mingil juhul ei rikuta Ühingu ja selle liikmete mainet.