Lõputöö teemad

Käesoleva projekti eesmärgiks on pakkuda koostöös MTÜ KinnisvaraMagnaatide partneritega lõputööde teemasid. Ettevõte on kohustatud ka määrama üliõpilasele lisaks akadeemilisele juhendajale kaasjuhendaja, kelle ülesandeks oleks võimalikult palju suunata üliõpilast uurimustöö läbiviimisel.

Alljärgnevalt on toodud info: ettevõtte kes pakub lõputöö teemat ja juhendajat ning lühidalt ka esialgne probleem, mida tuleks uurida.